Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Czech POINT

Czech POINT

Kontaktní místo Czech POINT je dnes již téměř na každém místě veřejné a státní správy, tedy i u nás.

Co Vám můžeme nyní na našem obecním úřadě poskytnout:

  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis z registru řidičů
  • podání žádosti o zřízení datové schránky, případně jejího znepřístupnění
  • provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak (využití zejména při používání datové schránky)

Ceník služby Czech POINT

Výpis z Katastru nemovitostí

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

Výpis z Obchodního rejstříku

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů

50 Kč

Datové schránky

Datová schránka je zabezpečené elektronické datové úložiště, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné a státní správy vůči právnickým a fyzickým osobám.

Všechny subjekty zapsané v Obchodním rejstříku mají datovou schránku zřízenou povinně, fyzické osoby si o zřízení datové schránky mohou požádat a bude jim zřízena bezplatně.

Při doručování dokumentů jsou subjekty veřejné a státní správy povinny přednostně využívat datovou schránku.

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor.

Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můžete zažádat o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o datovou schránku zažádaly.