Datové schránky

Datová schránka je zabezpečené elektronické datové úložiště, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné a státní správy vůči právnickým a fyzickým osobám.

Všechny subjekty zapsané v Obchodním rejstříku mají datovou schránku zřízenou povinně, fyzické osoby si o zřízení datové schránky mohou požádat a bude jim zřízena bezplatně.

Při doručování dokumentů jsou subjekty veřejné a státní správy povinny přednostně využívat datovou schránku.

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.

Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor.

Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můžete zažádat o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o datovou schránku zažádaly.