Czech POINT

Kontaktní místo Czech POINT je dnes již téměř na každém místě veřejné a státní správy, tedy i u nás.

Co Vám můžeme nyní na našem obecním úřadě poskytnout:

  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis z registru řidičů
  • podání žádosti o zřízení datové schránky, případně jejího znepřístupnění
  • provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby a naopak (využití zejména při používání datové schránky)

Ceník služby Czech POINT

Výpis z Katastru nemovitostí

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

 

Výpis z Obchodního rejstříku

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

 

Výpis z Živnostenského rejstříku

1. strana 100 Kč, každá další 50 Kč

 

Výpis z Rejstříku trestů

50 Kč