Obecní úřad

Blažej GRUBER

starosta obce

telefon: 739 074 447

Milan KATOLICKÝ

místostarosta

Kontrolní výbor

Tomáš VEČEŘA

předseda kontrolního výboru

Miloš RYBNÍČEK

člen kontrolního výboru

Pavel ROSENDORF

člen kontrolního výboru

Finanční výbor

Miloš RYBNÍČEK

předseda finančního výboru

Tomáš NOVÁČEK

člen finančního výboru

Zbyněk KŘEPELA

člen finančního výboru

Účetní obce

Ing. Ludmila RAŠOVSKÁ

Kontaktní spojení

Telefon

568 646 640

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
Jasenice 50
675 71 Náměšť nad Oslavou

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
Jasenice 50
675 71 Náměšť nad Oslavou

Úřední hodiny

Pondělí 16:00 – 18:00 hodin (účetní 17:00 – 19::00 hodin)

Další elektronické adresy

obec.jasenice@seznam.cz

Datová schránka

ebrb6we

00377562

DIČ

CZ00377562

Banka

KB 17825-711/0100